top of page

Regulamin i informacje o kliencie

 

I. Warunki ogólne

 

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Natalia Cordero-Hilcher) za pośrednictwem strony internetowej www.quki.info. O ile nie uzgodniono inaczej, wykluczenie jakichkolwiek terminów, których mogłeś użyć, jest sprzeczne.

(2) Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

 

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów do pobrania (treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych).

(2) Gdy tylko dany produkt do pobrania zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób: Produkty do pobrania przeznaczone do zakupu umieszczane są w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać „koszyk” i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie. Po wywołaniu strony „Do kasy” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności, dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia.

Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) jako metody płatności, zostaniesz przekierowany na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub przekierowany na stronę dostawcy płatności natychmiastowej system.

Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wpisz tam swoje dane. Wreszcie dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu do naszego sklepu internetowego. Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia szczegółów w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (również korzystając z funkcji „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia. Wysyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku ("kup" lub podobne oznaczenie), oświadczasz, że akceptujesz ofertę w sposób prawnie wiążący, przez co umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje prośby o przygotowanie oferty nie są dla Ciebie wiążące. Złożymy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mailem), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w danej ofercie określono inny termin).

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w niektórych przypadkach automatycznie. Dlatego musisz upewnić się, że podany nam adres e-mail jest poprawny, że otrzymanie wiadomości e-mail jest technicznie gwarantowane, a w szczególności, że nie zapobiegają temu filtry SPAM.

 

§ 3 Licencja na pobieranie produktów

(1) Oferowane produkty do pobrania są chronione prawem autorskim. Otrzymasz prostą licencję na użytkowanie dla każdego zakupionego u nas produktu do pobrania, chyba że dana oferta stanowi inaczej.

(2) Licencja na proste użytkowanie obejmuje zezwolenie na zapisanie i/lub wydrukowanie kopii produktu do pobrania do użytku osobistego na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym. Zabrania się wykonywania dalszych kopii. Wyraźnie zabrania się zmieniania lub edytowania pliku lub jego części oraz udostępniania go stronom trzecim w jakikolwiek sposób, prywatnie lub komercyjnie.

 

§ 4 Umowy specjalne dotyczące oferowanych metod płatności

(1) Płatność przez Klarna We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatności na rzecz Klarna dokonuje się każdorazowo:

- Zakup na raty: Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz zapłacić za zakup w stałych lub elastycznych miesięcznych ratach na podstawie warunków określonych w kasie. Płatność ratalna jest należna na koniec miesiąca po wysłaniu przez Klarna faktury miesięcznej. Więcej informacji na temat zakupu ratalnego, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj (dostępne tylko w określonych krajach): Niemcy.

-Sofortüberweisung: Dostępne w Niemczech i Austrii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. --Karta kredytowa (Visa/Mastercard): dostępna w Niemczech. Obciążenie następuje po wysłaniu towaru lub biletów / udostępnieniu usługi lub, w przypadku abonamentu, zgodnie z podanymi terminami.

 

Korzystanie z faktury i/lub zakupu ratalnego i/lub polecenia zapłaty wymaga pozytywnego sprawdzenia zdolności kredytowej. W związku z tym przekazujemy Twoje dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjowania zakupu i przetwarzania umowy kupna. Prosimy o zrozumienie, że możemy zaoferować tylko te metody płatności, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej.

Więcej informacji i warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj . Ogólne informacje o Klarnie znajdziesz tutaj. Twoje dane osobowe będą traktowane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach dotyczących ochrony danych Klarna.

§ 5 Prawo zatrzymania

 

Możesz skorzystać z prawa zatrzymania, o ile dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

 

§ 6 Wybór prawa

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy ochrona przewidziana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje cofnięta (zasada przychylności).

 

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Natalia Cordero Hilcher

Essener Straße 13

10555 Berlin Niemcy

Telefon: 017631327980

E-mail: kontakt.quki@gmail.com

Alternatywne rozstrzyganie sporów: Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma systemu operacyjnego), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr .

2. Informacja o zawarciu umowy

 

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy i możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z przepisami „Zawarcie umowy” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I.).

 

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

 

3.1. Językiem umowy jest niemiecki.

 

3.2. Nie zapisujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia dane umowy mogą zostać wydrukowane lub zapisane elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane zamówienia, informacje wymagane przepisami prawa przy umowach zawieranych na odległość oraz ogólne warunki zostaną ponownie przesłane na e-mail.

 

3.3. Jeśli poprosisz o ofertę poza systemem koszyka zakupów online, wszystkie dane umowy w ramach wiążącej oferty otrzymasz w formie tekstowej, np. e-mailem, którą możesz wydrukować lub zapisać elektronicznie.

 

4. Podstawowe cechy towaru lub usługi

 

Podstawowe cechy towaru i/lub usługi można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

 

5. Ceny i warunki płatności

 

5.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach i koszty wysyłki są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

 

5.2. Ponieważ towary są dostarczane przez pobranie, nie ma kosztów wysyłki.

 

5.3. Musisz ponieść koszty poniesione na przelew (przelew bankowy lub opłaty za kurs wymiany walut) w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została dokonana poza Unią Europejską.

 

5.4. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

 

5.5. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o płatność z zawartej umowy są płatne natychmiast.

 

6. Warunki dostawy

 

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

 

7. Odpowiedzialność ustawowa za wady

Istnieją ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

Niniejsze warunki i informacje o klientach zostały stworzone przez prawników Händlerbund, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzani pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje pewność prawną tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb service.

Prawo odstąpienia od umowy

 

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.)

 

Zasady anulowania dotyczące treści cyfrowych

 

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz wysłać do nas (Natalia Cordero-Hilcher, Essener Straße 13, 10555 Berlin, numer telefonu: 017631327980, adres e-mail: Kontakt.quki@gmail.com) wyraźne oświadczenie (np. przesłane listownie, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Na naszej stronie internetowej (www.quki.info) można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz anulowania modelu lub inne jednoznaczne oświadczenie. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy Ci (np. e-mailem) potwierdzenie otrzymania takiego odwołania. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

 

Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot.

przyczyny wygaśnięcia

 

Prawo odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie znajdują się na nośniku materialnym, jeżeli przedsiębiorca przystąpił do wykonywania umowy po tym, jak konsument

 

1. wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie przez przedsiębiorcę realizacji umowy przed upływem okresu ugodowego oraz

2. potwierdził swoją wiedzę, że traci prawo do odstąpienia od umowy za jego zgodą na początku realizacji umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

- Do Natalii Cordero-Hilcher, Essener Straße 13, 10555 Berlin, adres e-mail: Kontakt.quki@gmail.com:

- Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*) -

-Zamówione(*) / otrzymane(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

płatność i wysyłka


Obowiązują następujące warunki:


Dostawa produktów do pobrania:


Nie ma kosztów wysyłki produktów do pobrania (treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych).

Produkty do pobrania można pobrać ze swojego konta klienta.nPobieranie jest dostępne w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy (w przypadku uzgodnienia przedpłaty, po
czas złożenia zlecenia płatniczego).
O przepisie zostaniesz również poinformowany e-mailem.

 

Minimalna wartość zamówienia wysyłki produktów nie do pobrania wynosi: 39 €.


Akceptowane opcje płatności
- Płatność przez PayPal
- Płatność przelewem natychmiastowym (przez Klarna)
- Płatność na raty (przez Klarna)
- Płatność kartą kredytową (przez Klarna)
- Płatność przez Giropay
- Płatność przez Apple Pay

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nasze dane kontaktowe znajdziesz w wydawnictwie

bottom of page