top of page

Ochrona danych

 

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa lub umową ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania danych. Niepodanie go nie ma żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy żadne inne informacje nie zostaną podane w kolejnych operacjach przetwarzania. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

pliki dziennika serwera

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, dane o użytkowaniu są przesyłane do nas lub do naszego dostawcy usług hostingowych / IT przez przeglądarkę internetową i przechowywane w danych dziennika (tak zwanych plikach dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę połączenia, adres IP, ilość przesyłanych danych i dostawcę, który złożył zapytanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezproblemowego działania naszej strony internetowej i ulepszaniu naszej oferty.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, np. w przypadku przekazywania danych do USA, przekazywanie danych odbywa się między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, które można zobaczyć pod adresem: https ://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Kontakt

Odpowiedzialny

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych znajdują się w naszej stopce.

 

Kontakt z klientem przez e-mail

Jeśli nawiążesz z nami kontakt biznesowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie, w jakim je udostępniłeś. Przetwarzanie danych służy do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt. Jeżeli nawiązanie kontaktu służy realizacji działań przed zawarciem umowy (np. doradztwo w sprawie zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między nami a Państwem umowy, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku nawiązania kontaktu z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa żądanie. W takim przypadku masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Używamy Twojego adresu e-mail wyłącznie do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

 

Gromadzenie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego

Gdy korzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w takim zakresie, jaki podałeś. Przetwarzanie danych służy do nawiązania kontaktu. Jeżeli nawiązanie kontaktu służy realizacji działań przed zawarciem umowy (np. doradztwo w sprawie zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między nami a Państwem umowy, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku nawiązania kontaktu z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa żądanie. W takim przypadku masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Używamy Twojego adresu e-mail wyłącznie do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie

Konto klienta, które zamawiam

konto klienta

Kiedy otwierasz konto klienta, zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie tam określonym. Celem przetwarzania danych jest usprawnienie zakupów i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Twoje konto klienta zostanie wtedy usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przy składaniu zamówień

Kiedy składasz zamówienie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetworzenia Twojego zamówienia oraz do przetworzenia Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak świadczenia oznacza brak możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO i jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy. Twoje dane będą przekazywane m.in. firmom spedycyjnym i dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, usługodawcom w zakresie realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT, które wybrałeś. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Ilość transmisji danych ograniczona jest do minimum.

 

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, np. w przypadku przekazywania danych do USA, przekazywanie danych odbywa się między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, które można zobaczyć pod adresem: https ://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard contract-clauses-scc_en

Recenzje, które reklamuję

 

Zbieranie danych podczas pisania komentarza

Kiedy komentujesz artykuł lub post, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) tylko w zakresie, w jakim podałeś. Przetwarzanie ma na celu umożliwienie komentarzy i wyświetlanie komentarzy. Przesyłając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Twoje dane osobowe zostaną wówczas usunięte.

Gdy Twój komentarz zostanie opublikowany, podane przez Ciebie imię i nazwisko oraz adres e-mail zostaną opublikowane.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych do wysyłania reklam pocztowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w ramach sprzedaży towarów lub usług, aby wysyłać Ci reklamę pocztową, o ile nie wniosłeś sprzeciwu wobec takiego wykorzystania. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak świadczenia oznacza brak możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w reklamie bezpośredniej. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych adresowych, powiadamiając nas. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu znajdują się w stopce.

 

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów

Niezależnie od realizacji umowy wykorzystujemy Twój adres e-mail wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania biuletynów, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w biuletynie lub powiadamiając nas. Twój adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy mailingowej.

Raport kredytowy dostawcy usług płatniczych

 

Korzystanie z PayPal

Wszystkie transakcje PayPal podlegają Polityce prywatności PayPal. Możesz to znaleźć na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Wykorzystanie danych osobowych przy wyborze opcji płatności Klarna

Aby móc zaoferować Ci opcje płatności Klarna, przekażemy do Klarna dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące zamówień. W ten sposób Klarna może ocenić, czy możesz skorzystać z opcji płatności oferowanych przez Klarna i dostosować opcje płatności do swoich potrzeb. Ogólne informacje o firmie Klarna są dostępne pod adresem: https://www.klarna.com/de/ . Twoje dane osobowe będą traktowane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach dotyczących ochrony danych Klarna na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ de_de/prywatność.

ciasteczka

 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.

 

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookies i indywidualnie decydować, czy chcesz je zaakceptować oraz uniemożliwić przechowywanie plików cookies i przekazywanie zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby dowiedzieć się, jak możesz zarządzać (w tym dezaktywować) pliki cookie w najważniejszych przeglądarkach:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Technicznie niezbędne pliki cookie

O ile nie określono inaczej poniżej w oświadczeniu o ochronie danych, wykorzystujemy te technicznie niezbędne pliki cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki nawet po zmianie stron i oferowanie Ci usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

 

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego i efektywnego projektowania naszej oferty.

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.

Wtyczki i różne

 

Korzystanie z YouTube

Korzystamy z funkcji umieszczania filmów z YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube”) na naszej stronie internetowej.YouTube jest spółką Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; firma stowarzyszona „Google”). Funkcja wyświetla filmy przechowywane na YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” jest aktywna. W rezultacie YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających witrynę. Dopiero gdy oglądasz film, informacja o nim jest wysyłana do YouTube i tam przechowywana. Twoje dane mogą być przesyłane do USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji UE dla USA. Transmisja danych odbywa się między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks .

 

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ukierunkowanym na potrzeby i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, Twoich praw w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/privacy

Prawa osób, których dane dotyczą i okres przechowywania

 

Czas przechowywania

Po wykonaniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji, następnie z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, w szczególności prawa podatkowego i handlowego, a następnie usuwane po upływie tego okresu, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i użytkowanie.

 

prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli wymogi prawne są spełnione, zgodnie z Art. 15 do 20 RODO przysługują Ci następujące prawa: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ponadto, zgodnie z Art. 21 ust.1 RODO, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie Art. 6 ust.1 f RODO oraz przetwarzaniu w celu reklamy bezpośredniej.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Możesz złożyć skargę m.in. do właściwego dla nas organu nadzorczego, z którym możesz się skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi:

Berliński komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji

Friedrichstr. 219

Wejście dla odwiedzających: Puttkamerstr. 16 – 18 (5 piętro)

10969 Berlin

Telefon: +49 30 138890

Faks: +49 30 2155050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji ze skutkiem na przyszłość . Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych osobowych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020

bottom of page